Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí? Daňové přiznání 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Každý vlastník nemovité věci – pozemku, stavby nebo jednotky, je povinen zaplatit daň z nemovitých věcí. Kdy a za jakých podmínek musíte podat daňové přiznání? Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí? Přiznání k dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí se platí vždy dopředu, a […]

Kdy a kde zaplatit daň z nemovitosti?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kdy zaplatit daň z nemovitých věcí? Daň z nemovitých věcí je splatná posledního května. Pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb je tato lhůta prodloužena až do konce srpna. Velmi důležitá je také výše vypočítané daně. Nepřesáhne-li výši 5 000 Kč, je ve stanovené lhůtě splatná celá. V opačném případě ji můžete uhradit ve dvou splátkách (do konce […]

Oznámení změn uvedených v daňovém přiznání

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pokud dojde ke změně vlastnického práva (např. v důsledku prodeje nemovité věci) nebo k zániku nemovité věci má ten, kdo ztratil postavení poplatníka povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu. Do kdy je třeba změnu nahlásit? Dojde-li ke změně […]

Přesné znění zákona

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí Kompletní znění zákona o dani z nemovitosti .                                              .   Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří: a) daň z pozemků, b) daň ze […]

Co je daň z nemovistosti?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Daň z nemovitosti Daň z nemovitostíje jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitostí je souhrnným označením dvou různých daní   Včetně úprav platných pro rok 2013