Oznámení změn uvedených v daňovém přiznání

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pokud dojde ke změně vlastnického práva (např. v důsledku prodeje nemovité věci) nebo k zániku nemovité věci má ten, kdo ztratil postavení poplatníka povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu.

Do kdy je třeba změnu nahlásit?

Dojde-li ke změně údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.