Kdo platí daň z nabytí nemovitosti?

Prodáváte nebo kupujete nemovitost a nevíte, kdo má zaplatit daň? Po dlouhém období plném nejasností přišla velká změna. Novela zákona je v platnosti od 1. 11. 2016. Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem […]

Změny týkající se předmětu daně

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. 1. Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí Zdanění nově podléhá pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona […]

Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí? Daňové přiznání 2016

Každý vlastník nemovité věci – pozemku, stavby nebo jednotky, je povinen zaplatit daň z nemovitých věcí. Kdy a za jakých podmínek musíte podat daňové přiznání? Kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí? Přiznání k dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitých věcí se platí vždy dopředu, a […]

Kdy a kde zaplatit daň z nemovitosti?

Kdy zaplatit daň z nemovitých věcí? Daň z nemovitých věcí je splatná posledního května. Pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb je tato lhůta prodloužena až do konce srpna. Velmi důležitá je také výše vypočítané daně. Nepřesáhne-li výši 5 000 Kč, je ve stanovené lhůtě splatná celá. V opačném případě ji můžete uhradit ve dvou splátkách (do konce […]

Oznámení změn uvedených v daňovém přiznání

Pokud dojde ke změně vlastnického práva (např. v důsledku prodeje nemovité věci) nebo k zániku nemovité věci má ten, kdo ztratil postavení poplatníka povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období. Přiznání podává a daň platí ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu. Do kdy je třeba změnu nahlásit? Dojde-li ke změně […]

Přesné znění zákona

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí Kompletní znění zákona o dani z nemovitosti .                                              .   Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří: a) daň z pozemků, b) daň ze […]

Co je daň z nemovistosti?

Daň z nemovitosti Daň z nemovitostíje jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitostí je souhrnným označením dvou různých daní   Včetně úprav platných pro rok 2013