Kdy a kde zaplatit daň z nemovitosti?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kdy zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je splatná posledního května. Pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb je tato lhůta prodloužena až do konce srpna. Velmi důležitá je také výše vypočítané daně. Nepřesáhne-li výši 5 000 Kč, je ve stanovené lhůtě splatná celá. V opačném případě ji můžete uhradit ve dvou splátkách (do konce května a do konce listopadu). Pro stanovení konkrétní výše daně jsou důležité různé faktory např. druh pozemků, výměra budovy nebo počet obyvatel obce, ve které se nemovitá věc nachází. Vše, co vám pomůže s výpočtem daně z nemovitých věcí, naleznete v souvisejících článcích.

Kde daň zaplatit?

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. Přiznáváte-li více nemovitých věcí v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně. Samotné placení daně už je o něco jednoduší. Vše vám pošle finanční úřad sám. Daň můžete zaplatit třemi způsoby: převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo osobně na pokladně finančního úřadu.